Zestawienie mieszkań – złożone deklaracje

UWAGA !!!

Zapraszamy do składania „deklaracji o przystąpieniu do partycypacji” na lokale mieszkalne w ETAPIE I. Proszę pamiętać, że złożenie deklaracji nie gwarantuje uzyskania mieszkania – dopiero wynik POZYTYWNY po orzeczeniu komisji mieszkaniowej kwalifikuje do podpisania umowy, dlatego też na jedno mieszkanie może być złożonych kilka deklaracji przez różne osoby. W przypadku gdy kilka osób spełni wymagania na jedno mieszkanie decydować będzie data zgłoszenia „DEKLARACJI o PRZYSTĄPIENIU do PARTYCYPACJI”

 

 

 

 

Dodaj komentarz