Plan Osiedla

Plan Osiedla „Własny Kąt”

Budynek mieszkalny (29 mieszkań) ETAP I :

Rzut garażu

Rzut Parteru

Rzut 1 Piętro

Rzut 2 Piętro

Rzut 3 Piętro

Rzut 4 Piętro